T́nh h́nh kinh tế - xă hội tháng 04 năm 2011      LA GI: NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ư NGHĨA ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG NĂM THANH NIÊN 2011.      Thông báo cắt tiết giảm điện      THÔNG BÁO      Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa .      Công an thị xă bắt đối tượng cướp giật tài sản.      Họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2011.      Hội nghị tổng kết HĐND thị xă La Gi, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011.   

SỰ KIỆN
Xem tin này
T́nh h́nh kinh tế - xă hội tháng 04 năm 2011
Xem tin này
LA GI: NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ư NGHĨA ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG NĂM THANH NIÊN 2011.
Xem tin này
Thông báo cắt tiết giảm điện
Xem tin này
THÔNG BÁO
Xem tin này
Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa .
Xem tin này
Công an thị xă bắt đối tượng cướp giật tài sản.
Xem tin này
Họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2011.
Xem tin này
Hội nghị tổng kết HĐND thị xă La Gi, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011.
Xem tin này
Câu chuyện ước mơ - Một chương tŕnh xúc động.
Xem tin này
Vệ sinh môi trường kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Tân Măo 2011.
 
     Xem chi tiết tin  
  Giới thiệu lănh đạo HĐND&UBND thị xă La Gi
  Ngày đăng tin : 12/24/2007 8:32:25 AM
Giới thiệu lănh đạo HĐND&UBND thị xă La Gi
   
   

Các pḥng, ban, cơ quan, đơn vỊ trực thuộc ubnd thị xă 

   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XĂ

Địa chỉ: 26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại: 062.870118 

LĂNH ĐẠO HĐND THỊ XĂ

Chủ tịch: Phan Thanh Chính

Phó Chủ tịch:

Ủy viên Thường trực: Tôn Nữ Thị Huệ

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XĂ

 

Địa chỉ UBND:26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 3871850

Fax: 062. 3871 287

E.mail:ubndlagi@lagi.gov.vn

LĂNH ĐẠO UBND THỊ XĂ

Chủ tịch:Phùng Thị Thọ

Phó Chủ tịch:Châu Thanh Long

Phó Chủ tịch:Phạm Trọng Nhân

 

DANH SÁCH CÁN BỘ LĂNH ĐẠO CÁC PH̉NG, BAN

TRỰC THUỘC UBND THỊ XĂ

VĂN PH̉NG HĐND & UBND

Địa chỉ:26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 3870 109 

LĂNH ĐẠO

Chánh văn pḥng:Trần Thanh Quế

Phó Chánh văn  pḥng: Vơ Thị Thu

Phó Chánh văn pḥng: Trần Thế Hùng

THANH TRA

Địa chỉ:26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:062. 3870 197

LĂNH ĐẠO  

Họ và Tên: Lâm Hồng Khánh

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Họ và tên: Kha Ngân Quân

Chức vụ: Phó chánh Thanh Tra

PH̉NG TƯ PHÁP

Địa chỉ : 26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:062.3870 349 

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng: Nguyễn Đức Vàng

Phó Trưởng pḥng: Nguyễn Thị Cẩm Vân

PH̉NG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ :Thống Nhất, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 3870 220 - 3870 277 - 3870 974 

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng:Nguyễn Thiệu

Phó Trưởng pḥng:Nguyễn Hữu Lâm

PH̉NG LĐ - THƯƠNG BINH & XĂ HỘI

Địa chỉ :26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại: 062.3871 901 - 3872 736 - 3871 825

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng: Lê Ngọc Khởi

Phó Trưởng pḥng:Vơ Thị Kim Anh

PH̉NG NỘI VỤ

Địa chỉ :26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 3870 198 - 3871 975 - 3561 009

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng:Trần Văn Hải

Phó Trưởng pḥng:Vương Thị Yến

                                                                          

PH̉NG QUẢN LƯ ĐÔ THỊ

Địa chỉ:26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 3870 127 – 3872 593

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng:Đoàn Thanh Tuấn

Phó Trưởng pḥng:Nguyễn Lực

Phó Truởng pḥng: Lê Hoàng Phúc

 PH̉NG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Địa chỉ :05 - Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 3870 123 – 3870 216 – 3871 001 

 

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng:Lữ Duy Minh

Phó Trưởng pḥng:Nguyễn Công Thắng

 

PH̉NG KINH TẾ

Địa chỉ : 26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 870 437 

Fax:062.871 877  

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng:Huỳnh Hồng Thế

Phó Trưởng pḥng:Ngô Đ́nh Khoa

Phó Trưởng pḥng:Trần Hoàng Hải

 

PH̉NG Y TẾ

Địa chỉ : 26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:062. 3872 954 

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng:Chế Quang Thanh B́nh

PH̉NG VĂN HÓA & THÔNG TIN

Địa chỉ : 26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:062. 3870 126 

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng: Trịnh Văn Thái

Phó Truờng Pḥng: Trần Thị Hiếu

 

PH̉NG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 3870 121 – 3870 455 

LĂNH ĐẠO

Trưởng pḥng:Nguyễn Phùng Xuân Mai

Phó Trưởng pḥng:Thiên Quốc Phúc

 

BAN QUẢN LƯ CÔNG TR̀NH CÔNG CỘNG

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại:( 062 ) 3870 385

LĂNH ĐẠO

Trưởng ban: Ngô Văn Tuấn

Phó ban: Mai Đ́nh Thái

Phó ban: Lê Văn Thành

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

Địa chỉ: 26 - Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xă La Gi

Điện thoại: (062) 3872 090

LĂNH ĐẠO

Giám đốc: Vơ Mừng

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hải

 
Nguồn tin : VĂN PH̉NG     
[  In ] [   Gửi Email ] [   Thảo luận ] [   Xem thảo luận ]
Các tin tức khác cùng chủ đề  

 [ Xem tất cả tin trong mục này... ]
BÌNH CHỌN
Theo bạn,nội dung thông tin trên Webiste thị xă như thế nào?
    Thông tin được cập nhật thường xuyên
    Thông tin ít được cập nhật
    Thông tin c̣n thiếu
    Thông tin không được cập nhật
    Ư kiến khác
 
TIN NỔI BẬT
Giới thiệu lănh đạo HĐND&UBND thị xă La Gi Giới thiệu lănh đạo HĐND&UBND thị xă La Gi

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ     Trang chủ    Giới thiệu    Liên hệ - Góp ý    Tìm kiếm    Trợ giúp   
   || Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xă La Gi - Số 26 Hoàng Diệu, Phường Tân An, Thị Xă La Gi
    || Điện thoại: 062.871850 - Fax: 062.871287 - Email: lagi@lagi.gov.vn.
    || Chiu trách nhiệm chính: Châu Thanh Long - Chánh Văn Pḥng HĐND&UBND Thị Xă La Gi.
    || Cơ quan chủ quản: Văn Pḥng HĐND&UBND Thị Xă La Gi.