Các cơ quan tỉnh, TW trên địa bàn thị xã
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LA GI
* Liên lạc:
- Địa chỉ: 261 Ngô Quyền, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận
- Điện thoại: (0623) 870721
- Fax: (0623)

- Giám đốc: Võ Văn Nhân
- Phó giám đốc: Võ Anh Tuấn 
Doanh nghiệp
Lượt truy cập